Referat fra årsmøte i UL Fossedur 17.februar 2012

 


17 medlemmer møtte til årsmøtet som ble avholdt på Øverskola, Valnes.

 

1. Leder Ann Helen Hustad åpnet møtet med å ønske alle velkommen.


2. Ann Helen Hustad ble valgt som møteleder og Solfrid Sandmo til referent.

3.Ingen anmerkning til innkallinga.


4. Ann Helen leste årsmeldinga. Årsmeldinga godkjent uten anmerkninger.

5. Lena Olsen presenterte det reviderte regnskapet for 2011.
Forslag om at vi bytter bank, for å få høyere renteinntekter.
Lena undersøker hvem som gir høyest rente og styret tar en bestemmelse.
Også ønske om å sjekke hvem som er billigste strømleverandør. Lena sjekker.
God tilbakemelding på regnskapet. Godkjent.


6.Styrets forslag.
• Medlemskontingenten uendret. Kr 100 for medlemmer og kr. 80 for støttemedlemmer. Vedtatt.
• Utleieprisen på Ungdomshuset uendret. Dansefest kr 2000. Andre arr. pr helg kr. 1500. Møter kr 700. Vedtatt.
• Strømprisen for leietakerne uendret. Økt fra kr 1.50 til kr 2.00 pr. kwtime i fjor. Vedtatt
• Husleia på skola (lærerrommet/kjøkkenet) settes til kr 200 pr år pr leietaker, inkludert strøm. Bare medlemmer kan leie. Vedtatt.
I dag er tre medlemmer leietakere. Disse har privat betalt/skaffet tilveie inventar til kjøkkenet. Ungdomslaget skal betale ut dette.
Hvis det ønskes å fyre i klasserommet, må privat ved taes med.
Utleie av klasserommet/skolestua venter vi med til kjøkkenet blir i orden, med komfyr, avtrekksvifte, oppvaskmaskin m. m. Vedtatt.


7. Aktivitetsplan for 2012.
Styrets forslag ble vedtatt.
Aktivitetsplanen blir som følger:

28. april: Basar med salg av møsbrømlefser.
Styret skaffer komitèformenn.
Vi dropper dansefest på kvelden - den gir liten/usikker inntekt og
det er vanskelig å få folk i komitèen.
Hva med revy? Det blir ikke i år, kanskje til neste år
12. mai: Dugnadshelg
8. september: Valnesdagen.
Hovedkomitè: Ann Helen, Solfrid, Anita og Jonny.
27. desember (3. juledag): Juletrefest på Ungdomshuset.

25. februar, 31. mars, 26. mai, 25. august, 29. september, 27. oktober,
24. november (siste lørdag i hver måned): Lørdagskafè.
3-4 personer i komitèen hver gang. Liste gikk rundt på
årsmøtet, hvor en kunne skrive seg på.

8. Forslag til innkjøp.
Følgende ble vedtatt innkjøpt:
• Komfyr til skolen (lærerrommet/kjøkkenet).
• Telt til Valnesdagen (stort-ca 60 kvadratmeter og med kraftig duk).
Ben Mikalsen vet om et firma som har store telt som settes opp med kompressor. Kan kjøpe 2 telt hvis prisen ikke er for høy. Ben undersøker dette. Vi kan gå opp mot 20.000 kr.
• Varmepumpe til skola.
Jonny og John Ivar tar seg av dette – innkjøp og montering.

9. Ingen innkomne forslag.
Hjemmesida til ungdomslaget er nå i drift.
Adressen er: http://ulfossedur.fastweb.no/
Ungdomslagets medlemmer oppfordres til å komme med bilder og andre ting som kan legges ut på hjemmesida.

10. Valg.
Leder og 2 styremedlemmer er på valg i år. Likeså husbestyrer.
Leder og ett styremedlem tok gjenvalg, ett styremedlem tok ikke gjenvalg.
Husbestyrer tok gjenvalg.
Det nye styret blir da:
Ann Helen Hustad (gjenvalg) leder
Solfrid Sandmo nestleder/sekretær
Lena Olsen kasserer
Kjell Aag (gjenvalg) styremedlem
May Sandmo (ny) styremedlem
Jannie Kvarsvik vara til styret
Vidar Eilertsen vara til styret

John Ivar Hustad valgkomitè
Jonny Sandmo valgkomitè

Solfrid Sandmo (gjenvalg) husbestyrer

Tor Arne Strand revisor
Synnøve Blix revisor

Kaffe og kaker ble servert under møtet og etter årsmøtet ble det servert karbonadesmørbrød.
Sosialt samvær.

Solfrid Sandmo
ref.