Årsmøtet 2012

Innkalling til årsmøte i UL Fossedur.

 

Fredag 17. februar 2012, kl. 19.00

på Øverskola,Valnes.

 

 

Saksliste: 1. Åpning.

                2. Valg av møteleder og referent.

                3. Anmerkning til innkallinga.

                4. Årsmelding for 2011.

                5. Regnskap for 2011.

                6. Styrets forslag:

 • Medlemskontingenten foreslås uendret.  100 kr for medlemmer og 80 kr for støttemedlemmer.
 • Husleia på ungdomshuset foreslås uendret. Strømprisen foreslås uendret, ble satt til 2 kr pr kwt i fjor.
 • Husleia på skola foreslås uendret, økt til 800 kr pr leietaker i fjor.

                7. Forslag til aktivitetsplan for 2012.

 • 28.april: Basar.

                      Evt. revy og/eller dansefest på kvelden

                      diskuteres på årsmøtet                                       .

 • 12. mai: Dugnadshelg.
 • 8. september: Valnesdagen.
 • 27. desember: Juletrefest
 • 25. febr., 31. mars, 26. mai, 25. aug., 29. sept., 27.okt., 24.nov. (siste lørdag i hver måned): Lørdagskafè.

                8. Forslag til innkjøp:

 • Ny komfyr til u-huset
 • Telt til Valnesdagen
 • Varmepumpe på skola.

                9. Innkomne forslag. Eventuelt.

                    Saker til årsmøtet meldes skriftlig til leder Ann Helen

                    Hustad, Valnes, 8056 Saltstraumen. (e-postadresse:

                     annhelenhus@live.no)

                10. Valg: Det skal velges/gjenvelges: leder for 2 år

                      2 styremedlemmer for 2 år

                      husbestyrer                         

 

Det blir sosialt samvær med enkel servering etter årsmøtet.

Hver tar med drikke.

 

Vel møtt til årsmøtet.

Vennlig hilsen styret i UL Fossedur.

 

 

 

Årsmelding 2011

 

2011 ble et produktivt år for UL Fossedur både når det gjelder aktiviteter og økonomi.

 

Det ble avholdt 2 styremøter og 3 komitèmøter.

 

Alle planlagte arrangementer ble gjennomført med godt resultat. Basaren ble som vanlig godt besøkt og vi satt igjen med en netto på kr 29 106,60. Lite oppmøte på dansefesten om kvelden, men folk koste seg til fin dansemusikk.

 

Dugnadshelga utgikk, men vi fikk gjort nesten alt vi hadde planlagt i etterkant: Veggen på utedoen ble skiftet, veggene i garderoben på ungdomshuset ble malt og fliser til gulvet er kjøpt inn. Vi har fått vann + varmekabler og flere stikk-kontakter i klasserommet/kafeèn på skola.

 

Valnesdagen 2011 ble en suksess med masse gode tilbakemeldinger fra de besøkende. Selv om vi ikke var like heldige med været som i fjor var besøkstallet nokså likt. Netto inntekter ble ca 2000 kr mer enn i 2010, ca 40 500 kr.

 

På juletrefesten 3. juledag hadde vi over 50 gjester med smått og stort, og et pent lite overskudd på vel 1000 kr.

 

Det ble arrangert lørdagskafè med minimesse på Øverskola siste lørdagen i november. Fullt hus og salg av 40 møsbrømlefser mm. Minimessa med salg av håndarbeid og lefser hadde også godt salg. Med en netto på 3666 kr for laget er dette et arrangement vi håper å videreføre i 2012.

 

Huset har vært utleid 7 ganger i 2011.

 

Medlemstallet er pr dd 38 medlemmer og 37 støttemedlemmer. Dette er en nedgang på 6 medlemmer.

 

Vi er meldt inn i Brønnøysundregisteret og har fått org nr: 897 592 312. Dette nummeret må oppgis hvis du ønsker å gi grasrotandelen til UL Fossedur når du tipper. På forhånd takk J

 

 

Styret takker alle for innsatsen i 2011 og ser fram til et Godt Nytt år J