Årsmøte på Øverskola

fredag 15. februar kl. 19.00.

Møtepapirer er sendt ut til alle medlemmer.

Vel møtt!